ขอเชิญชวนพี่น้องชาว นครพนม และพี่น้องทั่ ...

เที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจัง ...