ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper 2020 Civil War EP.4 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper 2020 Civil War EP.3 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper 2020 Civil War EP.2 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.17 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.16 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.14 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.13 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.12 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.11 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.10 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.9 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

ดูรายการ เดอะแร๊ปเปอร์ The Rapper Thailand 2 EP.8 ย้อนหลัง ล่าสุด วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 กลับมาปลุกกระแสเพลงแร็พให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23