THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Project A หน้ากากนักร้อง 2 ส.ค. 61 Semi final Jungle War EP.6

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER น้ากากนักร้อง Project A Jungle War EP.6 สด วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สงครามเพื่อประกาศศักดา เดอะแมสซิงเกอร์สด


The Mask Project A หน้ากากนักร้อง 26 ก.ค. 61 Semi final Sky War EP.5

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER น้ากากนักร้อง Project A Sky War EP.5 สด วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สงครามเพื่อประกาศศักดา เดอะแมสซิงเกอร์สด
The Mask Singer Project A หน้ากากนักร้อง 5 ก.ค. 61 Jungle War EP.2

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER น้ากากนักร้อง Project A Jungle War EP.2 สด วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เริ่มต้นสงครามเพื่อประกาศศักดาแห่งความสนุก เดอะแมสซิงเกอร์สด