ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 15 New Season วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 14 New Season วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 13 New Season วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 12 New Season วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 11 New Season วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 10 New Season วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 9 New Season วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 8 New Season วันที่ 24 กันยายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 7 New Season วันที่ 17 กันยายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 6 New Season วันที่ 10 กันยายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 5 New Season วันที่ 3 กันยายน 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย

ดูย้อนหลังรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ Thailand's Got Talent EP 4 New Season วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวทีโชว์ความสามารถระดับโลกของเมืองไทย