ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 10 กันยายน 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์10/9/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 3 กันยายน 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์3/9/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์27/8/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์20/8/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์13/8/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์6/8/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์30/7/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 23 กรกฏาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์23/7/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์16/7/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 9 กรกฏาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์9/7/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 2 กรกฏาคม 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์2/7/60

ดูย้อนหลังรายการ ลาแบนด้า ไทยแลนด์ La Banda Thailand Season 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกำเนิดบอยแบนด์ในดวงใจ ลาแบนด้าไทยแลนด์25/6/60