ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนจบ EP13 ตอนที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 6/6/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP12 ตอนที่ 12 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 5/6/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP11 ตอนที่ 11 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 30/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP9 ตอนที่ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 23/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP8 ตอนที่ 8 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 22/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP7 ตอนที่ 7 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 16/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP6 ตอนที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 15/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP5 ตอนที่ 5 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 9/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP4 ตอนที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 8/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP3 ตอนที่ 3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 2/5/60

ดูละครย้อนหลังเรื่อง เหมือนคนละฟากฟ้า ตอนแรก EP2 ตอนที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 แอนดริว ประกบ แมท-ภีรนีย์ ห้ามพลาด 1/5/60