ภาตุฆาต อวสาน จบ ตอนที่ 32 EP 32 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 31 EP 31 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 9 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 30 EP 30 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 29 EP 29 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 28 EP 28 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 3 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 27 EP 27 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 26 EP 26 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 25 EP 25 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 24 EP 24 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 23 EP 23 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 22 EP 22 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 24 กันยายน 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน

ภาตุฆาต ตอนที่ 21 EP 21 ดูละครย้อนหลัง ล่าสุด วันที่ 23 กันยายน 2562 การฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด ที่มีความรักและอุดมการณ์เป็นเดิมพัน