แทบตกเก้าอี้!! คอเหล้าสะอื้น ขึ้นภาษีขยับราคาพุ่งเกือบเท่าตัว ถึงเวลาเลิกกันได้หรือยัง?

ขึ้นภาษีหล้า2560

คอแอลกอฮอร์สะอื้นหนัก รัฐขึ้นภาษีขยับราคาพุ่งเกือบเท่าตัว ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งสุรา เบียร์และไวน์จะปรับอัตราภาษีตามปริมาณเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ที่ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งสุรา เบียร์และไวน์จะปรับอัตราภาษีตามปริมาณเพิ่มขึ้น ว่าอัตราดังกล่าวเป็นการคำนวณจากเพดานจัดเก็บภาษีสูงสุดแต่การจัดเก็บภาษีจริงจะไม่สูงตามเพดานนั้นส่วนจะเก็บเท่าไหร่จะต้องกำหนดอีกทีแต่จะต้องไม่ทำให้จำนวนค่าภาษีสูงกว่าของเดิมโดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามมติครม. ที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระผู้ประกอบการและประชาชน

ทั้งนี้ ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ ที่เป็นการรวบรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับมาให้เหลือฉบับเดียวและเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีจากราคาหน้าโรงงานมาเป็นจัดเก็บจากราคาปลีกโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ดูย้อนหลังเพื่อให้เป็นราคาเดียวทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี โดยกรมสรรพสามิตจะมีเวลาผ่อนผันให้กับผู้เสียภาษีเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อพิจารณาปรับลดอัตราภาษีของสินค้า เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ส่งผลให้ฐานภาษีสูงขึ้น จึงต้องปรับลดอัตราภาษีลง เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค

สำหรับโครงสร้างภาษีใหม่ทำให้เพดานภาษีเบียร์ขยับขึ้น เช่น เบียร์ 3.5 ดีกรี ขนาด 0.62 ลิตร ขยับจากขวดละ41.60 บาท เป็น 78.50 บาทโดยประมาณ เบียร์ 5 ดีกรี ขนาด 0.62 ลิตร ขยับจากขวดละ42.10 บาท เป็น 108 บาท เบียร์ 5.8 ดีกรี ขนาด 0.62 ลิตร ขยับจากขวดละ 40.70 บาทเป็น 123 บาท เบียร์ 6 ดีกรี ขนาด 0.50 ลิตร ขยับจากขวดละ 40.20 บาท เป็น 132 บาทและเบียร์ 7 ดีกรี ขยับจากขวดละ 46.50 บาท เป็น 178 บาท

ขณะที่ ไวน์มีขนาดเดียวคือ 0.75 ลิตร ระดับดีกรีตั้งแต่ 12.5-14.5 ดีกรีอัตราเพดานตํ่าสุดในปัจจุบันขวดละ 225 บาท จะขยับขึ้นเป็นขวดละ 519 บาทและสูงสุดอยู่ที่ขวดละ 1,482 บาท โดยเป็นอัตราเพดานที่ลดลงจาก 2,100 บาทเนื่องจากแจ้งราคาขายส่ง 3,500 บาท

ส่วนสุราทุกประเภท ดูย้อนหลังได้แก่ สุราขาวชุมชน ขนาด0.625 ลิตร ดีกรีเริ่มต้นที่ 28 ดีกรี อัตราเพดานปัจจุบันอยู่ที่ขวดละ 98 บาทปรับเพิ่มเป็นขวดละ 199 บาท ขนาด 35 ดีกรี ปรับเพิ่มจาก 121 บาท เป็น 244 บาท ส่วนสุราขาว 40 ดีกรีแจ้งราคาขายส่ง 75 บาท จากขวดละ 137.50 บาท เป็น 277 บาท และสุรากลั่นอื่นๆ ขนาด0.70 ลิตร เริ่มจาก 35 ดีกรี แจ้งราคาขายส่ง 125 บาท เพดานขยับเพิ่มจากขวดละ 160บาท เป็น 312 บาท 35 ดีกรี แจ้งราคาขายส่ง 128 บาท ขยับจากขวดละ 162 บาท เป็น 320บาท ส่วน 40 ดีกรี 3 ชนิด ขยับจากขวดละ 216-366 บาท เป็น 357-447 บาท

[adsense]