THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 1/2/61 หน้ากากนักร้อง 3 ถอดหน้ากากแชมป์ | 1 ก.พ. 61

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP.20 สด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถอดหน้ากาแชมป์ หนอนชาเขียว เดอะแมสซิงเกอร์สด

THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 25/1/61 หน้ากากนักร้อง 3 แชมป์ออฟเดอะแชมป์ | 25 ม.ค. 61

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP.19 สด วันที่ 25 มกราคม 2561 แอปเปิ้ล หนอนชาเขียว รอบ CHAMP OF THE CHAMP เดอะแมสซิงเกอร์สด

THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 18/1/61 หน้ากากนักร้อง 3 แชมป์ชนแชมป์ | 18 ม.ค. 61

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP.18 สด วันที่ 18 มกราคม 2561 แอปเปิ้ล หนอนชาเขียว นางอาย รอบแชมป์ชนแชมป์ เดอะแมสซิงเกอร์สด

THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 11/1/61 หน้ากากนักร้อง 3 แชมป์ชนแชมป์ | 11 ม.ค. 61

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP.17 สด วันที่ 11 มกราคม 2561 แอปเปิ้ล หนอนชาเขียว นางอาย อีกาแดง รอบแชมป์ชนแชมป์ เดอะแมสซิงเกอร์สด

THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 21/12/60 หน้ากากนักร้อง 3 Group B | 21 ธ.ค. 60

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP.14 สด วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หน้ากากแพนเค้ก หน้ากากหนอนชาเขียว รอบ Final Group A เดอะแมสซิงเกอร์สด

THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง Project A

The Mask Singer 12/10/60 หน้ากากนักร้อง 3 รอบ Semi Final Group B

ดูย้อนหลังรายการ THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง 3 EP6 สด วันที่ 12 ตุลาคม 2560 หน้ากากเตียงนอน หน้ากากเจ้าชายกบ หน้ากากแพนเค้ก หน้ากากหนอนชาเขียว เดอะแมสซิงเกอร์สด