กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 15 พ.ค. 61 เงาเสียง พรศักดิ์ ส่องแสง ดูย้อนหลัง 15/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 15 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง พรศักดิ์ ส่องแสง แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋15/5/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 8 พ.ค. 61 เงาเสียง แคทรียา อิงลิช ดูย้อนหลัง 8/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 8 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง แคทรียา อิงลิช แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋8/5/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 10 เมษายน 2561 เงาเสียง The toys ทอย – ธันวา, นิตยา บุญสูงเนิน

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 10 เมษายน 2561 พบกับ เงาเสียง The toys ทอย – ธันวา, นิตยา บุญสูงเนิน แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋10/4/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 3 เมษายน 2561 เงาเสียงเด่นชัย วงศ์สามารถ, แพรวพราว แสงทอง

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 3 เมษายน 2561 พบกับ เงาเสียงเด่นชัย วงศ์สามารถ, แพรวพราว แสงทอง แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋3/4/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 20 มีนาคม 2561 เงาเสียง เนสกาแฟ, ออยเลอร์, มินเฉาก๊วย ดูย้อนหลัง

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 20 มีนาคม 2561 พบกับ เงาเสียงเนสกาแฟ, ออยเลอร์, มินเฉาก๊วย แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋20/3/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 13 มีนาคม 2561 เงาเสียง อ้อย กะท้อน ดูย้อนหลัง

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 13 มีนาคม 2561 พบกับ เงาเสียงอ้อย กะท้อน แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋13/3/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 6 มีนาคม 2561 เงาเสียง หนุ่ม กะลา ดูย้อนหลัง

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 6 มีนาคม 2561 พบกับ เงาเสียงหนุ่ม กะลา แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด กิ๊กดู๋6/3/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สงครามเพลงเงาเสียง สายัณห์ นิรันดร

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พบกับ เงาเสียงสายัณห์ นิรันดร แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด กิ๊กดู๋27/2/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สงครามเพลงเงาเสียง วงทีที T_T

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พบกับ เงาเสียงวงทีที T_T แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด กิ๊กดู๋20/2/61

กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ซุปตาร์เงินล้าน น้ำ รพีภัทร

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน วันเสาร์นี้ 17 ก.พ. 61 พบกับ น้ำ รพีภัทร จะคว้าเงินล้านไปได้หรือไม่ ห้ามพลาด กิ๊กดู๋17/2/61