กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 10 ก.ค. 61 กรรมการท้าเงาเสียง แมทช์หยุดโลก ดูย้อนหลัง 10/7/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 10 กรกฎาคม 2561 พบกับ กรรมการท้าเงาเสียง แมทช์หยุดโลก แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋10/7/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 3 ก.ค. 61 เงาเสียง เอกชัย ศรีวิชัย ดูย้อนหลัง 3/7/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 3 กรกฎาคม 2561 พบกับ เงาเสียง เอกชัย ศรีวิชัย แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋3/7/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 26 มิ.ย. 61 เงาเสียง โอม COCKTAIL ดูย้อนหลัง 26/6/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 26 มิถุนายน 2561 พบกับ เงาเสียง โอม COCKTAIL แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋26/6/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 19 มิ.ย. 61 เงาเสียง ก้อย-พรพิมล ดูย้อนหลัง 19/6/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 19 มิถุนายน 2561 พบกับ เงาเสียง ก้อย-พรพิมล ธรรมสาร แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋19/6/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 12 มิ.ย. 61 เงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ เบลล์-ฐา ขนิษ ดูย้อนหลัง 12/6/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 12 มิถุนายน 2561 พบกับ เงาเสียง ก้อง ห้วยไร่ เบลล์-ฐา ขนิษ แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋12/6/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 5 มิ.ย. 61 เงาเสียง ปั๊บ-โปเตโต้ ดูย้อนหลัง 5/6/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 5 มิถุนายน 2561 พบกับ เงาเสียง ปั๊บ-โปเตโต้ แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋5/6/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 22 พ.ค. 61 เงาเสียง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ดูย้อนหลัง 22/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 22 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋22/5/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 15 พ.ค. 61 เงาเสียง พรศักดิ์ ส่องแสง ดูย้อนหลัง 15/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 15 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง พรศักดิ์ ส่องแสง แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋15/5/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 8 พ.ค. 61 เงาเสียง แคทรียา อิงลิช ดูย้อนหลัง 8/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 8 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง แคทรียา อิงลิช แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋8/5/61

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง
กิ๊กดู๋ เงาเสียง

กิ๊กดู๋ 1 พ.ค. 61 เงาเสียง ไชยา มิตรชัย ดูย้อนหลัง 1/5/61

ดูย้อนหลังรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันอังคารนี้ 1 พฤษภาคม 2561 พบกับ เงาเสียง เอ – ไชยา มิตรชัย แฟนรายการกิ๊กดู๋ห้ามพลาด #กิ๊กดู๋1/5/61